सम्पर्क

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, ओखलढुंगा

सुचना अधिकारी

ठेगाना: ओखलढुंगा

फोन: ०३७-५२०१४३/५२०१४४

ईमेल: info@ddcokhaldhunga.gov.np

नक्सा

27.317 86.500


Skip to toolbar