नयाँ वेबसाइट संचालन ।

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय ओखलढुंगाले नयाँ वेबसाइट संचालनमा ल्याएको छ । नागरिकको सुसूचित हुन पाउने हकको सम्मान गर्दै कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवा बारे जानकारी दिने र E-Governance को अवधारणालाई आत्मसाथ गर्ने उध्देश्यले नयाँ वेबसाइट संचालनमा ल्याइएको जनाइएको छ ।

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय ओखलढुंगाको वेबसाइट हेर्न http://ddcokhaldhunga.gov.np/ मा क्लिक गर्नुहोस् ।

Skip to toolbar