विभिन्न अधिकृत पदको सेवा करारमा लिने सम्वन्धि सूचना

नेपाल सरकार सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय स्थानीय शासन तथा सामुदायिक कार्यक्रम (LGCDP-II) को तर्फबाट जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकाहरुले कार्यक्रम अधिकृत (LGCDP Focal Person), सामाजिक विकास अधिकृत र इन्जीनियर पदको सेवा करारमा लिने सम्वन्धि सूचना ।

 पुरा सूचना पढ्न यहाँ  क्लिक गर्नुहोस् 

दरखास्त_फारमको लागि यहाँ क्लिक  गर्नुहोस्

Skip to toolbar