भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान प्राप्त गर्ने थप लाभग्रहीको विवरण

२०७२ बैशाख १२,१३ र २९ गते गएको बिनासकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी  आवास पुनर्निर्माण अनुदान प्राप्त गर्ने थप लाभग्रहीको विवरण  हेर्न  Download  गर्नुहोस्

Skip to toolbar