सामाजिक बिकास अधिकृत तथा कार्यक्रम अधिकृत पदको परिक्षा स्थगित सम्बन्धी अतयन्त जरुरी सूचना

यस कार्यालयबाट स्थानिय शासन तथा सामुदायिक बिकास कार्यक्रम (LGCDP–II) को तर्फबाट कार्यक्रम अधिकृत–१ तथा सामाजिक बिकास अधिकृत–१ करारमा नियुक्ति गर्न यस अघि प्रकाशन गरिएको छनौट प्रक्रिया संघिय मामिला तथा स्थानिय बिकास मन्त्रालयको च.नं ४४४, मिति २०७३।०३ १० को पत्र अनुसार अर्काे व्यबस्था नभए सम्मको लागि स्थगित गरिएको व्यहोरा दरखास्त आब्हान गर्ने सबै परिक्षार्थीको लागि सुचित गरिन्छ ।

Skip to toolbar