सूचना तथा समाचारगुनासो सुनुवाई सम्बन्धी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट प्राप्त विवरण

गुनासो सुनुवाई सम्बन्धी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट प्राप्त विवरण  Download  गर्नुहोस आ.व.२०७३/०७४ को निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको योजना विवरण

आ.व.२०७३/०७४ को निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको  योजना विवरण  Download  गर्नुहोसआ.व. २०७२/०७३ को वार्षिक समिक्षा प्रतिबेदन

आ.व. २०७२/०७३ को वार्षिक समिक्षा प्रतिबेदन Download  गर्नुहोस करार सेवामा प्राविधिक कर्मचारी भर्ना गर्ने सम्बन्धी सूचना

करार सेवामा प्राविधिक कर्मचारी भर्ना गर्ने सम्बन्धी सूचना  Download  गर्नुहोसआ.व. २०७३।०७४ को ढुंङ्गा गिट्टी, बालुवा तथा ग्राभेलको आन्तरिक विक्री तथा वाह्य निकासी कर उठाउने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ आह्वानको ७ दिने सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०३।०६।०९)

आ.व. २०७३।०७४ को ढुंङ्गा गिट्टी, बालुवा तथा ग्राभेलको आन्तरिक विक्री तथा वाह्य निकासी कर उठाउने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ आह्वानको ७...
थप पढ्नुहोस ...जिल्ला दररेट आ.व.२०७३/०७४

जिल्ला दररेट आ.व.२०७३/०७४ download गर्नुहोस्वार्षिक समिक्षा प्रगति प्रतिबेदनको ढाँचा

वार्षिक समिक्षा प्रगति प्रतिबेदनको ढाँचा Download  गर्नुहोससामाजिक बिकास अधिकृत तथा कार्यक्रम अधिकृत पदको परिक्षा स्थगित सम्बन्धी अतयन्त जरुरी सूचना

यस कार्यालयबाट स्थानिय शासन तथा सामुदायिक बिकास कार्यक्रम (LGCDP–II) को तर्फबाट कार्यक्रम अधिकृत–१ तथा सामाजिक बिकास अधिकृत–१ करारमा नियुक्ति गर्न...
थप पढ्नुहोस ...LGCDP को तर्फबाट नियुक्त हुने कार्यक्रम अधिकृत र सामाजिक विकास अधिकृत पदको पाठ्यक्रम तथा परिक्षा हुने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

LGCDP को तर्फबाट नियुक्त हुने कार्यक्रम अधिकृत र सामाजिक विकास अधिकृत पदको पाठ्यक्रम तथा परिक्षा हुने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना : डाउनलोड ...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar