जिल्ला योजना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
वार्षिक जिल्ला विकास योजना ०७२।०७३ जिल्ला योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
ओखलढुंगा जिल्लाको छैटौँ जिल्ला परिषद्द्धारा पारीत वार्षिक जिल्ला विकास योजना ०७२।०७३
वार्षिक जिल्ला विकास योजना आ.व.०७१/०७२ जिल्ला योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
ओखलढुंगा जिल्लाको छैटौँ जिल्ला परिषद्द्धारा पारीत वार्षिक जिल्ला विकास योजना ०७१।०७२
Skip to toolbar