निवेदनका ढाँचाहरु


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
सूचना पाउँ भन्ने निवेदनको नमूना । निवेदनका ढाँचाहरु सूचना तथा अभिलेख शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान गर्दै जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, ओखलढुंगा सूचना तथा अभिलेख शाखाद्वारा सूचना पाउँ भन्ने निवेदनको नमूना यहाँ उपलब्ध गराइएको छ ।
Skip to toolbar